Available Dates Summary

as of Aug 17, 2022 6:45am
Hon. Phylis J. Speedlin (Former Justice), Mediator & Arbitrator, San Antonio, Texas.

Hon. Phylis J. Speedlin (Former Justice)

Phylis J. Speedlin, PLLC
66 Orsinger Hill
San Antonio, TX 78230-1580
Tel: (210) 405-4149
Website: www.justicespeedlin.com

Scheduling Assistant: Barbara Stetler (Barbara@justicespeedlin.com)
 • Aug 2022: 22
 • Sep 2022: 2, 5-6, 9, 12, 15, 21, 26-27
 • Oct 2022: 12-14, 17-18, 21, 27-28, 31
 • Nov 2022: 1-4, 7, 10-11, 14, 17-18, 21, 23, 28-29
 • Dec 2022: 5-9, 12-16, 19-23, 27-30
 • Jan 2023: 2-6, 9, 13, 16-20, 25-27, 30-31
 • Feb 2023: 1-3, 6-10, 15-17
 • Mar 2023: 10, 13, 17, 20, 23-24, 27-31
 • Apr 2023: 3-7, 14, 24-28
 • May 2023: 15-19, 22-26, 29-31
 • Jun 2023: Mostly open just now
 • Jul 2023: 3-7, 17-21, 24-28, 31